Strona główna Aktualności Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła

BIP

Napisz do nas

Świąteczny konkurs z języka angielskiego ,,Ho, Ho, Ho Merry Christmas".

Organizator:PSP nr 13 w Radomiu.Zespół nauczycieli języków obcych.
Cele konkursu:
- Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności plastycznych uczniów,
- Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
Przedmiot konkursu:
Plakat świąteczny, kartka świąteczna, kalendarz adwentowy.
Technika wykonania:
Przedmiot konkursu ma być wykonany samodzielnie dowolną techniką.
Plakat świąteczny musi zawierać:
- słówka w języku angielskim dotyczące Świąt Bożego Narodzenia (klasy 0-3),
- opis świąt lub tradycji dotyczących Świąt Bożego Narodzenia w języku angielskim (klasy 4-8).
Kartka świąteczna musi zawierać życzenia świąteczne w języku angielskim (klasy 0-8).
Kalendarz adwentowy musi zawierać:
- słówka w języku angielskim dotyczące Świąt Bożego Narodzenia (klasy 0-3),
- krótkie wyjaśnienie w języku angielskim np. tradycji, zwyczajów lub rzeczy dotyczących Świąt Bożego Narodzenia (klasy 4-6).
Warunki udziału:
Warunkiem udziału jest przesłanie zdjęć prac konkursowych do nauczyciela języka angielskiego, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Jeden uczeń może dostarczyć jedną pracę. Termin składania prac do 14 grudnia 2020r.
Kategorie konkursowe:
Plakat świąteczny:
- klasy 0-3,
- klasy 4-8.
Kartka Świąteczna:
- klasy 0-3
- klasy 4-8.
Kalendarz adwentowy:
- klasy 0-3,
- klasy 4-8.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 grudnia 2020r.
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja oceniać będzie prace pod względem wartości artystycznej i jakości wykonania oraz umiejętności językowych. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji. Przesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie zgodę na umieszczenie jej na szkolnym Facebooku/stronie internetowej szkoły.

Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie organizowanym w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej. Warunkiem udziału w zabawie jest nagranie filmiku lub zrobienie zdjęcia (indywidualnego bądź grupowego), na którym ukazany zostanie sposób podziękowania nauczycielom. Forma pokazu dowolna (występ taneczny, recytacja wiersza, plakat, życzenia). Filmiki lub zdjęcia należy przesłać do dnia 10.10.20r. na adres: karolina.pawelec@psp13.radom.pl lub anna.rudny@psp13.radom.pl

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Organizatorzy

Regulamin konkursu