Strona główna Aktualności Informacje o konkursach Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła Deklaracja dostępności

BIP

Napisz do nas

KONKURSY

VII RADOMSKI KONKURS PLASTYCZNY SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 0-III "Wiosna radosna"

Zamieszczamy poniżej regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia w formie dokumentów Word

REGULAMIN KONKURSU I KARTA UCZESTNIKA

REGULAMIN IV EDYCJI OGÓLNOSZKOLNEGO DYKTANDA "MISTRZ ORTOGRAFII 2023"

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu organizuje IV Edycję Ogólnoszkolnego Dyktanda "Mistrz Ortografii 2023".
Główną ideą konkursu jest budzenie szacunku do mowy ojczystej oraz krzewienie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

1. ORGANIZATOR DYKTANDA
Organizatorem Dyktanda "Mistrz Ortografii 2023" jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
W Dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

3. CELE DYKTANDA
- budzenie szacunku do mowy ojczystej,
- krzewienie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną,
Cele szczegółowe:
- integracja środowiska lokalnego,
- podnoszenie umiejętności ortograficznych,
- rozbudzanie zainteresowania ortografią,
- podejmowanie współzawodnictwa w "ortograficznych potyczkach",
- pielęgnowanie zasad poprawności ortograficznej mowy ojczystej.

4. ZASADY UCZESTNICTWA
a) Dyktando przeznaczone jest dla uczniów klas III - VIII, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.
b) Warunkiem udziału w Dyktandzie jest zgłoszenie się do wychowawców klas lub organizatorów.
c) Regulamin Dyktanda jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

5. FORMA ZADANIA
Dyktando - pisanie ze słuchu.

6. TREŚCI PROGRAMOWE
Uczestników Dyktanda będzie obowiązywać znajomość zasad ortografii polskiej.

7. ZASADY OCENIANIA PRAC
Zasady oceniania zostały opracowane przez nauczycieli języka polskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu. Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach:
- dzieci
- dorośli.
Zwycięży praca z najmniejszą liczbą błędów ortograficznych. Trzy błędy interpunkcyjne równają się jednemu błędowi ortograficznemu. Prace sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. Jury w składzie: Dyrektor Szkoły - przewodniczący, nauczyciele języka polskiego - członkowie, oceniać będzie zakodowane prace. Nazwiska laureatów zostaną odczytane podczas ogłoszenia wyników. Prace konkursowe zostaną komisyjnie zniszczone po ogłoszeniu wyników przez członków komisji.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki dyktanda zostaną ogłoszone po 30 minutach od zakończenia dyktanda dnia 8 lutego 2023 roku.

9. WRĘCZENIE NAGRÓD Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników dnia 8 lutego 2023 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu. Zdobywca I miejsca otrzyma dyplom z tytułem "Mistrza Ortografii 2023" oraz nagrody rzeczowe.


Informacje dla osób zgłoszonych do egzaminu na kartę rowerową

Uczniowie, którzy ukończyli szkolenie i otrzymali już druk "Zgoda rodziców dziecka na wydanie karty rowerowej" proszeni są o dostarczenie uzupełnionych przez rodziców oświadczeń do dnia 30 maja 2022r. wraz ze zdjęciem o wymiarach 45mmx35mm. Z tyłu zdjęcia należy napisać informacje: imiona i nazwisko dziecka, data urodzenia i adres zamieszkania. Złożenie powyższych dokumentów w terminie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Osoby, które nie otrzymały druku ww. zgody proszone są o pobranie od organizatorów.
WAŻNE TERMINY:
30.05.22 należy dostarczyć ZGODĘ RODZICÓW I ZDJĘCIE do organizatorów
02.06.22 szkolenie praktyczne na boisku szkolnym (dziecko zabiera ze sobą rower):
godz.15.00 klasy 4-5
godz. 15.45 klasy 6-8
03.06.22 egzamin teoretyczny
godz.15.00 klasy 4-5
godz. 15.45 klasy 6-8
14.06.22 godz.15.45 egzamin praktyczny
Na egzamin praktyczny należy przyjechać własnym rowerem, pamiętając o obowiązkowym wyposażeniu roweru, mile widziane kaski i odblaski. Terminy egzaminów mogą ulec zmianie. Zachęcamy do trenowania na stronie:www.brd.edu.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane po 30.06.22r. na konta rodziców w e-dzienniku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i procedurą otrzymania karty rowerowej.
REGULAMIN KONKURSU
Organizatorzy: Julita Piotrowska Monika Zbiciak

INFORMACJE DOTYCZĄCE VI RADOMSKIEGO KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO DLA SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH- "WIOSNA- RADOSNA"

Zamieszczamy poniżej regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia w formie dokumentów Word

REGULAMIN KONKURSU
KARTA UCZESTNIKA

Internetowy ,,Test wiedzy SKO" wystartował!

Poniżej znajduje się link do testu:
http://www.pkobp.pl/test-sko/
W polu ,,Kod szkoły" należy wpisać 481. Test będzie aktywny do 25 kwietnia !
Ważne: test będzie można rozwiązać na komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach, korzystając z wielu popularnych przeglądarek, z wyjątkiem Internet Explorer.
Każdy, kto odpowie prawidłowo na minimum 7 z 10 pytań otrzyma dyplom ,,Mistrza wiedzy SKO". Jeśli nie uzyskasz 7 poprawnych odpowiedzi, będziesz mógł poprawić niektóre z nich, bez potrzeby ponownego rozpoczynania Testu . A jeśli już rozwiążesz swój Test i masz apetyt na więcej, możesz do niego przystąpić jeszcze raz. Wystarczy, że podczas logowania na stronie testowej wpiszesz nową nazwę użytkownika, a system wylosuje dla Ciebie kolejny zestaw pytań. Nie zwlekaj, już dziś kliknij w link, sprawdź i utrwal swoją wiedzę! W komentarzu pod tym wpisem pochwal się osiągniętym wynikiem. Zachęcamy do udziału w teście !

Po wykonaniu testu należy wysłać do p. Marty Sadowskiej lub p. Adelajdy Sobol zdjęcie lub zrzut ekranu, który potwierdzi, że uczeń ukończył test z wynikiem pozytywnym. Na tej podstawie opiekunowie SKO będą przyznawać dodatkowe punkty z zachowania. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników Testu! Powodzenia!

Opiekunowie SKO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,ZRÓBMY TO RAZEM - MAMO, TATO" - ZABAWKA Z RECYKLINGU

  § 1 Informacje ogólne
 1. Organizatorkami konkursu ekologicznego dla dzieci z klas 0-III są Panie: Jolanta Klas, Edyta Rejmer i Magdalena Sulich-Parzonko.
 2. Konkurs adresowany jest do Dzieci i ich Rodziców/Opiekunów prawnych.
  § 2 Cele konkursu.
 1. Propagowanie wśród dzieci idei segregacji odpadów.
 2. Uświadomienie uczniom konieczności ochrony środowiska.
 3. Rozwój umiejętności plastyczno-technicznych oraz wyobraźni dziecka.
 4. Kształcenie zdolności artystycznych.
  § 3 Tematyka konkursu.
 1. Zabawka z recyklingu.
  § 4 Założenia organizacyjne.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie wspólnie z Rodzicem zabawki ekologicznej z materiałów wtórnych.
 2. Format pracy - przestrzenna.
 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje dotyczące uczestnika konkursu: imię i nazwisko autorów pracy (dziecka i rodzica), klasa ucznia.
 4. Należy wykonać dwa zdjęcia (podczas wykonywania pracy plastycznej, wykonanej zabawki z recyklingu.)
  § 5 Organizacja konkursu.
 1. Dwa zdjęcia pracy konkursowej należy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2021 roku na adres mailowy edyta.rejmer@psp13.radom.pl
 2. Rozstrzygnięcie i wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2021 r. Informacja o laureatach zostanie ogłoszona na Librusie w zakładce ,,Ogłoszenia".
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie.

KONKURS FOTOGRAFICZNO- PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI ,,WIOSENNE ZNAKI W PRZYRODZIE"

 1. Organizator- Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
 2. Celem konkursu jest:
  • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania przyrodą oraz potrzeby jej ochrony,
  • dostrzeganie piękna ojczystej przyrody,
  • propagowanie wiedzy o roślinach i  ich roli w środowisku,
  • zachęcanie do obserwacji przyrody,
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników konkursu,
  • propagowanie wśród uczniów sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu,
  • wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 3. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły w następujących kategoriach wiekowych:
  • I kategoria - uczniowie kl. 0 - III - Wiosenne znaki- praca plastyczna Zadaniem uczniów klas I- III jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną lub techniczną (malarstwo, kolaż, wyklejanka, wycinanka itp.) na papierze w formacie A3 lub A4.
  • II kategoria - uczniowie kl. IV - VIII - Wiosenne znaki- wykonanie fotografii Interpretacja tematu zależy od fotografującego.
 4. Zasady uczestnictwa:
 5. Uczestnicy konkursu wysyłają prace na jeden z podanych niżej adresy e-mail. ewa.zawadka@psp13.radom.pl, bozena.heba@psp13.radom.pl
  W e- mailu prosimy napisać kto jest autorem i z której klasy.
 6. Prace konkursowe należy wysłać do dnia 19 kwietnia 2021 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu:Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 kwietnia 2021 r
 8. .
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Serdecznie zapraszamy do obchodów Światowego Dnia Książki Dla Dzieci

 1. Cele konkursu:
  • zachęcenie uczniów do czytania książek i baśni,
  • promowanie talentów plastycznych,
  • pobudzenie kreatywności plastycznej,
 2. Adresaci konkursu: Uczniowie PSP 13 z Oddziałami Integracyjnymi im.Ks.Józefa Poniatowskiego w Radomiu.
 3. Technika i forma wykonania prac dowolna.Praca ma przedstawiać ilustrację do wybranej baśni lub książki dla dzieci.
 4. Kategoria: dwie grupy wiekowe:
  • I grupa, klasy 0-3
  • II grupa, klasy 4-8
 5. Warunki udziału:
 6. Warunkiem udziału jest estetycznie wykonanie pracy, przesłanie zdjęcia lub skanu (pracy wraz z imieniem, nazwiskiem i klasą) na poniższe adresy mailowe: malgorzata.bartel@psp13.radom.pl, barbara.zych@psp13.radom.pl.
w tytule wiadomości należy wpisać: ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI. Zdjęcia pracy należy odesłać do 14 kwietnia, Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem szkolnej strony i Facebook'u. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie szkoły. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikacje prac na internetowej stronie szkoły oraz Facebook'u Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane po powrocie do szkoły. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Organizatorzy: Małgorzata Bartel i Barbara Zych

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny na wniosek organizatorów regionalnych przesuwa termin zawodów z dnia 18 marca 2021r na 22 kwietnia 2021r (czwartek).

Szkolni Koordynatorzy Konkursu Agnieszka Wiszniewska, Grażyna Wojciechowska

Konkurs profilaktyczny ,,Wolni od nałogów"

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu-uczniowie klas I - VIII
Cele konkursu:

 1. promowanie profilaktyki uzależnień
 2. podnoszenie świadomości uczniów na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze itp.
 3. propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień
 4. zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych
 5. uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie
Prace konkursowe w trzech kategoriach - temat przewodni:
 1. kl. I- III- Żyję zdrowo i bezpiecznie
 2. kl. IV- VI -Oddaję się pasji nie nałogom
 3. kl. VII - VIII - NIE NAŁOGOM ! -slogan promujący niebranie, niećpanie lub wiersz profilaktyczny (do wyboru)
Technika kl. I - III, kl. IV - VI - prace plastyczne w formie plakatu, formatA3, technika dowolna kl. VII - VIII slogan - minimum 2 zdania , wiersz minimum - 8 wersów (2 zwrotki) Dodatkowo punktowana będzie oprawa graficzna!
Termin - do 09 kwietnia 2021 r.Prace należy składać bezpośrednio: do pedagoga lub pozostawić w sekretariacie z dopiskiem - PEDAGOG/konkurs
Uwagi końcowe:(za prace wyróżnione przewidziane są nagrody rzeczowe,prace nie podlegają zwrotowi i mogą zostać wykorzystane w działalności informacyjno- edukacyjnej na terenie szkoły,nie dopuszcza się prac zbiorowych).
ORGANIZATORZY: Renata Czub Anna Szewczyk

Wielkopostny Konkurs Biblijny

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Wielkopostnym Konkursie Biblijnym. Forma konkursu jest inna dla każdej z trzech kategorii wiekowych:
Klasy 0-3
Przedstaw w formie graficznej jeden z symboli Wielkiego Postu.
Klasy 4-6
Wykonaj krzyżówkę z hasłem WIELKI POST. Pytania powinny być związane z fragmentami Pisma Świętego. Krzyżówkę można wzbogacić o własne rysunki.
Klasy 7-8
Napisz wypracowanie lub rozprawkę na wybrany temat:
1.Wielki Post i jego znaczenie w moim życiu.
2. Co ,,wykonało się" poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa?
3. Czym dla chrześcijanina jest zmartwychwstanie Pana Jezusa?
4. Omów historyczne dowody na zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Wykonane i podpisane prace konkursowe należy przesyłać do 23.03.2021r., do godz. 20:00 na wybrany adres mailowy:
wieslawa.makuch@psp13.radom.pl
bozena.swigon@psp13.radom.pl
tomasz.orlowski@psp13.radom.pl
paulina.swigon@psp13.radom.pl
edyta.rejmer@psp13.radom.pl
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych oraz wizerunku uczestników. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły i FB. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace w każdej kategorii. Dla laureatów konkursu przygotowano wspaniale nagrody rzeczowe. Prace oceniać będzie jury w składzie:
p. Makuch Wiesława
p. Bożena Świgoń
ks. Tomasz Orłowski
p. Paulina Świgoń-Kawińska
p. Edyta Rejmer

TEST WIEDZY SKO

Opiekunowie SKO serdecznie zapraszają uczniów klas 1-6 do udziału w szkolnych eliminacjach do ogólnopolskiego Testu SKO. Test odbędzie się 26 lutego na platformie TEAMS (godzina zostanie ustalona w późniejszym terminie). Uczestnicy przygotowują się do konkursu korzystając z udostępnionego sylabusa.
Laureaci testu zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami oraz punktami z zachowania zgodnie ze Statutem szkoły. Będą również reprezentować szkołę na szczeblu ogólnopolskim , który odbędzie się w marcu.
Zgłoszenia przyjmują p. Marta Sadowska i Adelajda Sobol do 12.02.2021r.
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!!
Link do sylabusa:tutaj

VALENTINE'S DAY MEMS, VALENTINSTAG MEMS

1. Nauczyciele języków obcych zapraszają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Językowym Konkursie Walentynkowym na najlepszy mem walentynkowy.
2. Prace (zdjęcia memów) o tematyce walentynkowej należy przysyłać do nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego do 14 lutego 2021 roku.
3. W memach należy napisać wyrazy związane z walentynkami w języku angielskim i niemieckim.
4. Ważna jest pomysłowość, estetyka, samodzielność wykonania pracy i poprawność językowa.
5. Przesłanie zdjęcia pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na szkolnym profilu Facebook oraz stronie internetowej szkoły.
Nauczyciele Języków Obcych
Prace prosimy przesyłać na adres:
stanislawa.wachowicz@psp13.radom.pl
sylwia.stefanowska@psp13.radom.pl

KONKURS - NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ WALENTYNKOWY

Święto Zakochanych tuż tuż...Walentynki to dzień uśmiechów, miłości, ciepłych słów i gestów. Szukamy wśród naszych uczniów poetów, chętnych do podzielenia się swoją twórczością, którzy swoje myśli, odczucia umiejętnie przelewają na papier w pięknej formie literackiej.
Ogłaszamy Konkurs na Najpiękniejszy Wiersz Walentynkowy dla uczniów klas VI - VIII naszej szkoły. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce miłosnej. Utwór ten nie może być wcześniej publikowany w książce, czasopiśmie, Internecie. Każdy z autorów może dostarczyć tylko jeden wiersz. Ocenie podlegać będą:
- piękno słowa,
- poprawna kompozycja wiersza,
- pomysłowość twórcza.
Wiersz zatytułowany, podpisany imieniem i nazwiskiem, klasą należy przesłać do dnia 10 lutego 2021 roku na wybrany adres: karolina.pawelec@psp13.radom.pl jadwiga.popiel@psp13.radom.pl
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody!!!
Jadwiga Popiel, Karolina Pawelec

KONKURS "MÓJ ZESZYT - MOJA WIZYTÓWKA"

DRODZY UCZNIOWIE!

Wasze zeszyty, to nie tylko zapis tego, co dzieje się na lekcjach, to także zbiór informacji, z których Wy sami musicie wielokrotnie korzystać. Chcemy, żebyście zadbali o swoje zeszyty. Pragniemy, abyście bez trudu potrafili znaleźć w nich to, co ważne i potrzebne. Zależy nam na tym, aby zeszyty uczniów naszej szkoły były prowadzone systematycznie i starannie. Dlatego ogłaszamy konkurs na najładniejszy zeszyt w szkole.
NAJŁADNIEJSZY ZESZYT TO:
. Zeszyt prowadzony systematycznie.
. Zeszyt prowadzony starannie.
. Pismo czytelne, przejrzyste.
. Jak najmniej skreśleń, poprawek, śladów korektora.
- Z minimalną liczbą błędów.
- Czysty, bez zagięć, oprawiony, (jeśli nie jest w twardej oprawie).
- Podpisany - imię, nazwisko, przedmiot i klasa.
Przebieg konkursu:
1. Organizatorami konkursu są Karolina Pawelec i Jadwiga Popiel.
2. Konkurs trwa od 04.02.2021 r. do 15.02.2021 r.
3. W konkursie biorą udział zeszyty przedmiotowe uczniów klas IV - V.
4. W konkursie biorą udział zeszyty do języka polskiego.
5. Zdjęcia wybranych dwóch stron zeszytu należy przesłać do dnia 15.02.21 r. na wybrany adres:
karolina.pawelec@psp13.radom.pl lub jadwiga.popiel@psp13.radom.pl
6. Mile widziane zdjęcia z ilustracją i notatką z lekcji.
Organizatorzy

Świąteczny konkurs z języka angielskiego ,,Ho, Ho, Ho Merry Christmas".

Organizator:PSP nr 13 w Radomiu.Zespół nauczycieli języków obcych.
Cele konkursu:
- Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności plastycznych uczniów,
- Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
Przedmiot konkursu:
Plakat świąteczny, kartka świąteczna, kalendarz adwentowy.
Technika wykonania:
Przedmiot konkursu ma być wykonany samodzielnie dowolną techniką.
Plakat świąteczny musi zawierać:
- słówka w języku angielskim dotyczące Świąt Bożego Narodzenia (klasy 0-3),
- opis świąt lub tradycji dotyczących Świąt Bożego Narodzenia w języku angielskim (klasy 4-8).
Kartka świąteczna musi zawierać życzenia świąteczne w języku angielskim (klasy 0-8).
Kalendarz adwentowy musi zawierać:
- słówka w języku angielskim dotyczące Świąt Bożego Narodzenia (klasy 0-3),
- krótkie wyjaśnienie w języku angielskim np. tradycji, zwyczajów lub rzeczy dotyczących Świąt Bożego Narodzenia (klasy 4-6).
Warunki udziału:
Warunkiem udziału jest przesłanie zdjęć prac konkursowych do nauczyciela języka angielskiego, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Jeden uczeń może dostarczyć jedną pracę. Termin składania prac do 14 grudnia 2020r.
Kategorie konkursowe:
Plakat świąteczny:
- klasy 0-3,
- klasy 4-8.
Kartka Świąteczna:
- klasy 0-3
- klasy 4-8.
Kalendarz adwentowy:
- klasy 0-3,
- klasy 4-8.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 grudnia 2020r.
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja oceniać będzie prace pod względem wartości artystycznej i jakości wykonania oraz umiejętności językowych. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji. Przesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie zgodę na umieszczenie jej na szkolnym Facebooku/stronie internetowej szkoły.

Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie organizowanym w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej. Warunkiem udziału w zabawie jest nagranie filmiku lub zrobienie zdjęcia (indywidualnego bądź grupowego), na którym ukazany zostanie sposób podziękowania nauczycielom. Forma pokazu dowolna (występ taneczny, recytacja wiersza, plakat, życzenia). Filmiki lub zdjęcia należy przesłać do dnia 10.10.20r. na adres: karolina.pawelec@psp13.radom.pl lub anna.rudny@psp13.radom.pl

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Organizatorzy

Regulamin konkursu