Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
OK
Strona główna Aktualności Informacje o konkursach Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła Deklaracja dostępności

facebook

RODO

BIP

zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radom

twoje dane, twoja sprawa

miejski ośrodek pomocy społecznej

tarcza- lepsza szkoła- projekt edukacyjny

Napisz do nas

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu.www.psp13.radom.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Po powiększeniu do 200% konieczne jest przewijanie w poziomie.
 • Brakuje opisów tekstowych zawartości elementów filmowych, animowanych i dźwiękowych.
 • Brakuje napisów dla osób niesłyszących w materiałach typu film lub animacja zawierające ścieżkę dźwiękową.
 • Na stronie zdarzają się nagłówki wyłącznie wizualne.
 • Na stronie zdarzają się listy tylko wizualne, bez oznaczenia ich odpowiednio w kodzie HTML).
 • Niektóre zdjęcia, grafiki nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.
 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Znajdują się informacje w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • .
 • filmy, zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rudny, e-mail: anna.rudny@psp13.radom.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu
Adres: ul. Sienkiewicza 30 26-600 Radom
E-mail: sekretariat@psp13.radom.pl
Telefon: 48 3621313
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • wejście do budynku nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych,
 • wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych,
 • od strony boiska znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni,
 • przy wejściu głównym znajduje się portiernia,
 • budynek nie posiada wind,
 • w pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.