Strona główna Aktualności Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła

BIP

Napisz do nas

Samorząd Uczniowski | LOP | SKS| Szkolny Klub BRD | Teatr Szkolny
Gazeta Szkolna | Wolontariat

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie: Karolina Pawelec, Edyta Rejmer

Samorząd szkolny tworzą uczniowie klas IV-VIII. Co roku we wrześniu odbywają się demokratyczne wybory do rady samorządu. My uczniowie mamy prawo głosu w sprawach ważnych dla nas i dla szkoły. Zawsze możemy liczyć na zrozumienie i pomoc naszych opiekunów i dyrekcji. Jesteśmy organizatorami wielu imprez i uroczystości szkolnych, aktywnie wspieramy akcje charytatywne. Największą atrakcją dla społeczności szkonej są organizowane przez nas dyskoteki.

SZKOLNE KOŁO LOP

Opiekunowie: Bożena Heba, Ewa Zawadka

Do SK LOP należą uczniowie z klas młodszych i starszych. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą w akcjach organizowanych przez Radomski Oddział LOP, wykonują zadania we współpracy z Lasami Państwowymi, biorą udział w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Rokrocznie nasze dzieci uczestniczą w akcjach: Sprzątanie Swiata, Światowy Dzień Ziemi, zbierają dary rzeczowe i datki pieniężne na rzecz zwierząt ze schroniska w Wincentowie, dokarmiają ptaki, dbają o zieleń wokół szkoły. Członkowie SK LOP biorą udział w zajęciach organizowanych przez CEE.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Opiekun: Dariusz Różański

Co roku uczniowie reprezentują naszą szkołę w zawodach sportowych na terenie miasta. Odnoszą sukcesy między innymi w inihokeju, piłce nożnej i lekkiej atletyce. Systematycznie odbywają treningi zespołowych gier sportowych i LA.
Nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczą w konferencjach trenerskich, skąd czerpia wzorce najnowszych form i metod pracy, by zajęcia były atrakcyjne dla każdego.

SZKOLNY KLUB BRD

Opiekunowie: Julita Piotrowska, Barbara Zych, Monika Zbiciak

Celem zajęć jest propagowanie wśród uczniów bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, możliwości zdrowego i ciekawego spędzenia wolnego czasu, jak rownież zdobycie karty rowerowej. Zajęcia odbywają się cyklicznie w miarę potrzeb.
Dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci. Podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczniowie poznają znaki drogowe, rozwiązują ćwiczenia dotyczące pierwszeństwa na skrzyżowaniu oraz przykładowe testy egzaminacyjne. Przy sprzyjającej aurze zajęcia praktyczne odbywają się na boisku szkolnym, gdzie dzieci poznają zasady jazdy na rowerze z przestrzeganiem zasad ruchu drogowego.
Klub organizuje spotkania z Policją, Strażą Pożarną. W ramach zajęć odbywają się konkursy plastyczne: "Bezpieczne ferie zimowe", "Bezpieczne wakacje".

TEATR SZKOLNY "CZERWONY OŁÓWEK"

Opiekunowie: Irmina Bisińska, Wiesława Makuch, Katarzyna Ziomek

Głównymi założeniami działalności teatru szkolnego jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poprzez udział w zajęciach teatralnych młodzi artyści rozwijają uzdolnienia aktorskie (recytacja tekstu, taniec, ruch sceniczny), uczą się współpracy, uczą się budowania pozytywnych relacji i odpowiedzialności za przygotowanie zadania. W bieżącym roku szkolnym zespół teatru "Czerwony ołówek" będzie pracować przy realizacji Jasełek szkolnych oraz wybranego scenariusza teatralnego.

GAZETA SZKOLNA "SZCZĘŚLIWA 13"

Opiekunowie: Irmina Bisińska, Karolina Pawelec, Anna Rudny

Gazeta szkolna zrzesza chętnych uczniów z klas IV - VIII. Na zajęciach poznają arkana sztuki dziennikarskiej i redagują kolejne numery gazety szkolnej "Szczęśliwa 13".
W jubileuszowym numerze gazety można było przeczytać ekskluzywny wywiad z Prezydentem Miasta Radomia.
W 2017 r. miała miejsce niepowtarzalna rocznica 25-lecia istnienia "Szczęśliwej 13". Benefis przygotowano w Muszli Koncertowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki. Na uroczystość zaproszono mieszkańców Radomia, władze miasta, Przyjaciół oraz lokalne media. Goście dopisali. Były występy, życzenia, kwiaty, laurki oraz wielki tort. Wśród szumu drzew pięknie i gromko zabrzmiało "Sto lat" dla Jubilatki. Lokalne media na swoich łamach przekazały informację o tym wydarzeniu.

WOLONTARIAT

Opiekun: Bożena Świgoń. ksiądz Tomasz Orłowski

Celem jest aktywowanie uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego. Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, rozwijanie zainteresowań, a przede wszystkim promowanie wartości wychowawczych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.