Strona główna Aktualności Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła

BIP

Napisz do nas

INNOWACJE, PROJEKTY, PROGRAMY

 

Programy:  Kubusiowi Przyjaciele Natury | Wspólne kroki w Cyberświecie | SKO |
                           Twoje dane - Twoja sprawa | Projekt z klasą
Projekty:     Sumus | Trzymaj formę | Comenius |
                                          Ekologia (Klimatyczna Klasa) | #DzieciUcząRodziców
Innowacje:  Eko - to logiczne!                            
                   Nowoczesna edukacja ekonomiczna
                        Plastykoterapia - swobodna twórczość
                                      Przyrodniczo-sportowe rozgrywki kalendarzowe
                                    Matematyka i informatyka w języku angielskim

Programy

Kubusiowi Przyjaciele Natury

-to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, w którym w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczą uczniowie z klasy 2ai, 2bi, 3ai i 3b. Program ten wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Jego organizatorem jest firma Tymbark i marka Kubuś.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas II i III naszej szkoły wzięli udział w edukacyjnym programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury" organizowanym przez markę Kubuś. Program umożliwił utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu. Zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Z programu dowiedzieli się: jak troszczyć się o rośliny i zwierzęta, segregować śmieci, oszczędzać prąd, wodę i energię? To tylko niektóre z zagadnień, jakie porusza program. W trakcie trwania programu zostały zrealizowane scenariusze o następującej tematyce:
Dbaj o zwierzęta - nawet te najmniejsze.
Dbam o aktywność fizyczną.
Dbam o siebie- jem warzywa i owoce.
Dbam o zasoby naturalne (powietrze, wodę i energię)
Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego.
Dbam o naturę.
Dbam o środowisko i oszczędzam pieniądze.
Po przeprowadzeniu programu szkoła zdobyła Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu "Kubusiowych Przyjaciół Natury"

WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

Rok szkolny 2020/2021

Od września uczniowie klas III wzięli udział w realizacji programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie. Program został opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją Poza Schematami. Składa się on z jedenastu spotkań, prowadzonych z częstotliwością raz w tygodniu. Głównym celem programu profilaktycznego ,,Wspólne kroki w Cyberświecie" jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia są poświęcone zatem nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami. Jednym z elementów programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie są ciekawe zadania domowe do wykonania przez dziecko przy pomocy rodzica lub opiekuna. Ich celem jest utrwalenie wiedzy i ćwiczenie umiejętności niezbędnych do bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych. W związku z ogłoszeniem nowych obostrzeń i niemożnością stacjonarnej realizacji zajęć w klasach III szkół podstawowych, musimy przedwcześnie zakończyć tegoroczną edycję programu Wspólne Kroki w Cyberświecie. Realizatorami programu jest p. Anna Moczyńska w klasie III ai oraz p. Małgorzata Kierzkowska w klasie III b.

Rok szkolny 2019/20

Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska w kl. IIIai i Bożena Heba w kl. IIIbi

Uczniowie klas IIIai i IIIbi rozpoczęli realizację programu profilaktycznego "Wspólne kroki w Cyberświecie". Program ten został opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją "Poza schematami". W nasze szkole będzie on realizowany od 7 lutego 2020 r. do końca roku szkolnego. Głównym celem ww. programu jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia zostaną poświęcone również rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak: komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami w cyberświecie. Uczniowie odbyli już pierwsze zajęcia, podczas których założyli bloga klasowego pod nazwą "Cyberekoludki", na którym będą się dzielić swoimi poczynaniami i wrażeniami dotyczącymi realizacji programu.

Rok szkolny 2018/19

Koordynatorzy: Grażyna Wojciechowska w kl. IIIai, Małgorzata Kierzkowska w kl. IIIb

W terminie od lutego do czerwca 2019 roku uczniowie klas III wezmą udział w realizacji programu profilaktycznego "Wspólne kroki w Cyberświecie". Program został opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją Poza Schematami. Składa się on z jedenastu 45-minutowych zajęć lekcyjnych, prowadzonych z częstotliwością raz w tygodniu oraz wspólnego spotkania dzieci, rodziców i opiekunów.
Głównym celem programu profilaktycznego "Wspólne kroki w Cyberświecie" jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia zostaną poświęcone zatem nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami. Jednym z elementów programu profilaktycznego "Wspólne kroki w Cyberświecie" są ciekawe zadania domowe do wykonania przez dziecko przy pomocy rodzica lub opiekuna. Ich celem jest utrwalenie wiedzy i ćwiczenie umiejętności niezbędnych do bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.


SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI

Koordynatorzy: Marta Sadowska, Adelajda Sobol

Nasza szkoła należy do Szkolnych Kas Oszczędności. Wszyscy uczniowie w wieku od 5 do 13 lat mogą rozpocząć oszczędzanie razem z bankiem PKO.
SKO oferuje swoim użytkownikom:

 • serwis internetowy dostosowany do możliwości dzieci,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
 • oprocentowanie zmienne 2,5% w skali roku od kwoty 2500 zł i 0,5% od nadwyżki ponad 2500 zł.

W ramach programu SKO w naszej szkole organizowane są lekcje i konkursy, których głównym celem jest ukazanie istoty oszczędzania oraz edukacja finansowa od najmłodszych lat.
Wszystkich uczniów, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie razem z SKO prosimy o kontakt z opiekunami SKO w naszej szkole p. Adelajdą Sobol oraz p. Martą Sadowską.


TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

Koordynatorzy: Beata Bernat, Julita Piotrowska, Magdalena Rdzanek

Rok szkolny 2019/20

Dzień Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia 2020 r.

W ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym "Twoje dane - Twoja sprawa" 28 stycznia 2020 r. obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Święto to zostało ustanowione przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108. Rady Europy - najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Ustanowiono je także z myślą o uwrażliwianiu obywateli na ochronę danych oraz informowaniu ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.
Również w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w naszej szkole odbyły się pogadanki, warsztaty i quizy na zajęciach wychowawczych poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z prawem do prywatności. Ponadto, zorganizowany został konkurs plastyczny. Uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat promujący Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Konkurs Plastyczny z okazji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu, którzy w sposób twórczy za pomocą dowolnej, płaskiej techniki plastycznej przygotowali plakat promujący Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Celem konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności uczniów, rozwijanie zdolności plastycznych, zachęcanie do zainteresowania tematyką ochrony danych osobowych oraz uczczenie Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach promowania tematyki ochrony danych osobowych w naszej szkole.

24 stycznia 2020 r. zebrała się komisja konkursowa, która dokonała oceny prac oraz wyłoniła laureatów konkursu.

  Laureaci:
 • Patryk Zawadzki 6b
 • Maja Petrzak 8a
 • Amelia Cybulska 6b
  Wyróżnienie:
 • Jan Marzec 6b

Organizatorzy: pp. M. Rdzanek, M. Sadowska, J. Piotrowska, B. Bernat


Rok szkolny 2018/19

 

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. (źródło: www.uodo.gov.pl)
W związku z tym dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierowała do wszystkich uczestników IX edycji Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" list otwarty:
List Prezesa UODO
W naszej szkole obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych odbyły się 23 stycznia 2019 r.

Konkurs "BOMBKA CHOINKOWA RODO"

W ramach uczestnictwa w programie "Twoje dane - Twoja sprawa" w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny "BOMBKA CHOINKOWA RODO".

Celem było:

 • kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji;
 • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia oraz wiedzą na temat RODO;
 • wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez tworzenie różnych form przestrzennych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-VIII.

Uczestnicy wykonywali bombki w przestrzennym formacie dowolną techniką i musiały spełniać następujące warunki:

 • wielkość i waga bombki umożliwiała zawieszenie jej na choince,
 • każda praca posiadała zawieszkę oraz napis RODO.

Przy ocenie brana była pod uwagę estetyka wykonania i wkład twórczy. Komisja powołana przez organizatora dokonała podziału nagród.

Zwycięzcami zostali:

KLASY I-III:

 • I miejsce: Alicja Stróżyk - kl. IIIa i Zofia Mazurkiewicz - kl. IIIa
 • II miejsce: Jan Kobus - kl. Ibi Marika Rybińska - kl. Ia
 • III miejsce: Antonina Głuch - kl. IIIb
 • Wyróżnienie: Ignacy Brodnicki - kl. Ia

KLASY IV-VIII:

 • I miejsce: Wiktoria Jopek - kl. VIa i Krystian Harciński - kl. Vb
 • II miejsce: Jakub Ziółkowski - kl. VIa i Amelia Brodnicka - kl. VIa
 • III miejsce: Hubert Pogodziński - kl. IVa i Oskar Zasowski - kl. Vb
 • Wyróżnienia: Sylwia Witczak - kl. Va, Sandra Kolut - kl. VIIa, Katarzyna Heda - kl. VIa

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Rok szkolny 2017/18

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu jest uczestnikiem VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli". Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.
Odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwią dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W ramach uczestnictwa w programie "Twoje dane - Twoja sprawa" w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny "BOMBKA CHOINKOWA GIODO".

Celem było:

 • kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji;
 • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia oraz wiedzą na temat GIODO;
 • wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez tworzenie różnych form przestrzennych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV - VII.

Uczestnicy wykonywali bombki w przestrzennym formacie dowolną techniką i musiały spełniać następujące warunki:

 • wielkość i waga bombki umożliwiała zawieszenie jej na choince,
 • każda praca posiadała zawieszkę oraz napis GIODO.

Przy ocenie brana była pod uwagę estetyka wykonania i wkład twórczy. Komisja powołana przez organizatora dokonała podziału nagród.

Zwycięzcami zostali:

 • I miejsce - Maksymilian Mikulski kl. IVb, Wiktoria Jopek kl. Va
 • II miejsce - Krystian Harciński kl. IVb, Natalia Jamrozy kl. Va
 • III miejsce - Patryk Zawadzki kl. IVb, Oliwia Grześczak kl. VIc

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Uczniowie klasy 6c pod kierunkiem wychowawcy oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego przygotowali szkolną gazetkę z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Przez ponad miesiąc będzie wisiała na szkolnym korytarzu, aby każdy, kto odwiedza szkołę lub do niej przychodzi, mógł się zapoznać z kwestiami dotyczącymi danych osobowych. Został również wywieszony list otwarty od GIODO, z którego treścią zapoznała się cała społeczność szkolna.

"Jak ja/moja rodzina chronimy dane osobowe?"

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli".
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VII PSP nr 13 w Radomiu, a jego celem było upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez napisanie opowiadania.
Przedmiotem Konkursu było zaprezentowanie w formie opowiadania ciekawych, a przede wszystkim dobrych sposobów na zapewnienie danym osobowym i prywatności maksymalnego bezpieczeństwa. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogły naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

W celu oceny prac Organizator powołał komisję konkursową, która oceniła prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • poziom literacki, walory artystyczne - oryginalne i twórcze podejście do tematu,
 • zakres prezentowanej wiedzy - merytoryczne przygotowanie uczestnika,
 • trafność i jasność przekazu - zgodność pracy z ideą i tematyką konkursu.
  W ramach Konkursu przyznano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Lauraetami zostali:
 • I miejsce - Jakub Woźniak - kl. VIIa
 • II miejsce - Krystian Harciński - kl. IVb
 • III miejsce - Roksana Słowińska - kl. VIc

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki GIODO

W lutym 2018 r. odbył się konkurs dla uczniów kl. I-III. Zadaniem uczestników było wykonanie jednostronnej zakładki do książki z napisem GIODO. Prace wykonywano dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.). Każdy uczestnik mógł dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

  Celem konkursu było:
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
 • pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym;
 • kształtowanie poczucia estetyki;
 • propagowanie akcji "Twoje dane - Twoja sprawa".

Prace oceniała Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Przy ocenie komisja brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

  Lauraetami zostali:
 • I miejsce - Oliwia Mazurkiewicz - kl. IIa, Zuzanna Sałek - kl. Ia
 • II miejsce - Olga Ciślik - kl. IIIb, Wiktoria Pyszczak - kl. Ia
 • III miejsce - Wiktoria Wróbel - kl. Ib, Eliza Senderowska - kl. Ib

Zwycięzcom gratulujemy.


PROJEKT Z KLASĄ "Bądźmy bardziej PROekologiczni"

Koordynator: Ewelina Bator

Wyraźnym problemem jaki pojawia się w naszej okolicy, to brak realnych świadectw ekologicznego stylu życia. Tyle się o tym mówi w telewizji, ale jak już się pytam dzieci na lekcji przyrody, jaki działania widzą w swoim otoczeniu to nastaje cisza. Celem projektu jest popularyzacja proekologicznego stylu życia wśród społeczności szkolnej, rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie ścieżek między przedmiotowych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie. W projekcie bierze udział klasa 5c.

Projekt został zgłoszony do konkursu "Projekt z klasą" organizowanym co roku przez Wydawnictwo Nowa Era. Nasz projekt widnieje na mapie "Dobrze zaProjektowanej edukacji".

Nasz projekt ma na celu w kreatywny sposób realizowanie działań mających na celu rozwijanie myślenia i działania proEkologicznego:

 • listopad 2017 - wystawa prac: "Oszczędzaj wodę, bo ona ciągle kapie" oraz wykonanie ekologicznych stroi karnawałowych,
 • marzec 2018 - "NIE dla palenia śmieci w domowych piecach" - wykonanie prac plastycznych dowolną metodą o tejże tematyce.
  Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji związanej m.in. ze spalaniem śmieci w przydomowych piecach oraz informowanie o szkodliwości tego postępowania,
 • marzec 2018 - tworzenie ekologicznych ozdób Wielkanocnych,
 • maj 2018 - "11 maja - Dzień bez śmiecenia", zadaniem tej edycji jest zajrzenie do własnego kosza/worka i sprawdzenie czy pośród wysegregowanych przez nas odpadów nie znajdują się te, które nie powinny tam trafić. Błędy, które popełniamy podczas segregowania odpadów często są wynikiem naszej niewiedzy i intuicyjnego segregowania odpadów, a takie proste działanie przeprowadzone przez każdego z nas może znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling. Wykonanie plakatów o tejże tematyce aby uświadomić całą społeczność szkolną,
 • czerwiec 2018 - "Nasz ekologiczny ogród" - prezentacja prac plastycznych.

Oto kilka zdjęć z naszych działań...


Projekty

Ekologia (Klimatyczna Klasa)

Koordynatorzy: pp Bożena Heba, Edyta Sieradz Gnatowska

W roku szkolnym 2019 /2020 uczniowie klasy IIIbi biorą udział w projekcje edukacyjnym "Ekologia (Klimatyczna Klasa)".

Jak chronić środowisko?
Poprzez zabawę i doświadczenia uczniowie dowiedzą się jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać? W ramach projektu uczniowie będą prowadzić obserwacje przyrodnicze, dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Będą także pracować kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom.
Projekt Ekologia (Klimatyczna klasa) jest jednym z projektów edukacyjnych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dzięki uczestnictwie w projekcje, dzieci staną się studentami Uniwersytetu Dzieci w klasie. W prezencie otrzymają specjalny indeks, w którym będą notować swoje postępy w nauce.
Do 20 maja zrealizowane będą tematy z ochrony klimatu:

 • Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?
 • Skąd się biorą orkany?
 • Co porosty mówią o jakości powietrza?
 • Czy samochody ogrzewają miasta?
 • Jaką rolę odgrywają drzewa w mieście?
 • Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce?
 • Jak z butelek powstają bluzy polarowe?

Ogólnopolska akcja edukacyjna "#DzieciUcząRodziców",

Rozpoczynamy już IV edycję 2022/2023 #DzieciUcząRodziców. W projekcie biorą udział klasy 1-3.

Rok szkolny 2021/2022-"DZIECI UCZĄ RODZICÓW" to trzecia edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi. W akcji uczestniczą dzieci z klas 1ai, 1bi, 2ai i 3b. Raz w miesiącu w klasach przeprowadzana jest lekcja w oparciu o materiały edukacyjne przygotowane przez organizatorów akcji. Tematyka zajęć związana jest z edukacją społeczną, patriotyczno - historyczną, przyrodniczą.

Tematyka przeprowadzonych zajęć.

Lekcja 1: "Bezpieczny Uczeń"

Lekcja 2: "Magiczny Las"

Lekcja 3: "Niepodległa Polska"

Lekcja 4: "Świąteczna Opowieść"

Lekcja 5: "Bezpieczne Ferie"

Lekcja 6: "Niezwykła podróż"

Lekcja 7: "Odyseja kosmiczna"

Lekcja 8: "Zielona Ziemia"

Lekcja 9: "Park Jurajski"

Lekcja 10:" Bezpieczne wakacje"

Po każdych zajęciach szkoła otrzymywała dyplom i podziękowanie za udział w zajęciach, a na zakończenie akcji otrzymaliśmy Certyfikat.

Koordynatorzy: pp. Bożena Heba, Edyta Sieradz Gnatowska

Ogólnopolska akcja edukacyjna "#DzieciUcząRodziców", to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.
Klasa IIIbi bierze udział w organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego i objętej honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020, akcji edukacyjnej "#DzieciUcząRodziców". Celem tej akcji jest zachęcenie do rozmowy dzieci z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji prowadzonych podczas akcji "#DzieciUcząRodziców".
Tematyka zajęć:

 • 6 grudnia - "Pomocne serce"
 • 13 stycznia - "Bezpieczne ferie"
 • 7-13 lutego - "Ekologia i ochrona środowiska"
 • 6 marca - "Bezpieczeństwo w internecie"
 • 17 kwietnia - "Zdrowy i aktywny tryb życia"

Innowacje

EKO - TO LOGICZNE!

Autorzy: p. Bożena Heba, Edyta Sieradz-Gnatowska

Innowacja Eko - to logiczne! ma charakter innowacji programowo-metodycznej. Dotyczy znacznego poszerzenia treści kształcenia o tematyce proekologicznej i prozdrowotnej, jednocześnie wzbogacając metody nauczania i wychowania o metody doświadczalne, zakładające dużą aktywność własną uczniów, doświadczanie i poznawanie treści w praktycznym działaniu.

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją

Innowacja zawiera szereg działań, których realizacja przewidziana jest w czasie zajęć nauczania zintegrowanego, a także inicjatywy podejmowane poza czasem zajęć lekcyjnych.

Adresaci innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3bi oraz ich rodzice. Do udziału w wybranych działaniach podejmowanych w ramach realizacji innowacji zapraszanie będą także inni członkowie społeczności szkolnej.

Realizatorzy innowacji

Realizatorami innowacji są jej autorzy. Do realizacji niektórych działań zapraszani będą także goście - eksperci z placówek pozaszkolnych, a także pracownicy szkoły: intendent, pielęgniarka szkolna.

Czas trwania innowacji

Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym 2019/2020, od października 2019 do czerwca 2020.

Opis innowacji

Innowacja pedagogiczna Eko - to logiczne! to szereg kompleksowych działań z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Udział w innowacji ma dostarczyć adresatom nie tylko wiedzy, ale także praktycznych umiejętności. Dbałość o środowisko naturalne i własne zdrowie nie powinna być wyuczonym schematem, zasadą, lecz świadomym, logicznym wyborem, wynikającym z posiadanej wiedzy, a także świadomości konsekwencji własnych działań i decyzji w tym obszarze.
Głównym celem innowacji jest kształtowanie postawy proekologicznej i prozdrowotnej wśród uczniów klasy 3bi, a także członków ich rodzin. Nowatorstwo innowacji polega na bardzo szerokim i kompleksowym podejściu do tematyki edukacji ekologicznej i zdrowotnej, podejmowanej dotychczas w edukacji wczesnoszkolnej. Zaplanowane działania są bardzo różnorodne, zarówno pod kątem poruszanych zagadnień, jak i form ich realizacji. W głównej mierze zakładają naukę poprzez doświadczenie i własną aktywność. Inicjatywy podejmowana w ramach realizacji innowacji pozwalają uczniom na bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym, pokazują ich rzeczywisty wpływ na otaczające je środowisko, uzmysławiają w sposób dosadny, iż to od nich samych, od codziennych wyborów i decyzji, zależy ich własne zdrowie i stan środowiska.
Podejmowane działania zostaną zrealizowane we współpracy ze specjalistami i pasjonatami, a atutem przedsięwzięcia jest osobiste zaangażowanie w działalność proekologiczną i prozdrowotną autorów innowacji, jak i pozostałych realizatorów. Dodatkowym walorem innowacji jest włączenie w szereg podejmowanych inicjatyw własnych autorek, także ogólnopolskich działań w ramach projektów, do których realizacji przystąpiła klasa. Są to:

 • Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Dzieci uczą rodziców", której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, w ramach uczestnictwa w akcji w klasie odbędą się comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Akcja pod patronatem MEN, Centrum Rozwoju Lokalnego, Policji, WOPR, GOPR, EWERRO, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
 • Uniwersytet Dzieci - projekt "Klimatyczna Klasa", który pomoże kształtować kompetencje społeczne uczniów i rozszerzy ich wiedzę przyrodniczą. W ramach uczestnictwa klasy w projekcie zrealizowany zostanie cykl lekcji dotyczący przyrody i ochrony środowiska. Uczniowie będą prowadzić obserwacje przyrodnicze, dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Będą także pracować kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom.

NOWOCZESNA EDUKACJA EKONOMICZNA

Autorzy: p. Marta Sadowska, p. Adelajda Sobol

Załącznik w formacie PDF "Nowoczesna edukacja ekonomiczna"

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Nowoczesna edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży" - I kwartał

Wrzesień
Temat: Wydawać, czy oszczędzać - oto jest pytanie.

Uczniowie klas 6 uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez opiekunów SKO. Tematem zajęć było omówienie podstawowych zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem i wykorzystaniem posiadanych środków finansowych. W trakcie zajęć uczniowie podejmowali decyzje dotyczące wykorzystania pieniędzy, analizowali czynniki wpływające na ich decyzje oraz konsekwencje swoich wyborów. Poznali pojęcia oraz różnicę pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem, uświadomili sobie korzyści płynące z oszczędzania.

Październik
Temat: Planujemy domowe finanse.

Uczniowie klas 7 uczestniczyli w warsztatach dotyczących domowych finansów. Na lekcji omówiono zagadnienia związane z planowaniem budżetu domowego. W trakcie zajęć uczniowie poznali źródła dochodów i podstawowe wydatki gospodarstwa domowego, analizowali konsekwencje występowania w budżecie różnic między przewidywanymi wydatkami i dochodami, omówili sposoby równoważenia budżetu oraz podjęli próbę zestawienia własnych wydatków i dochodów w określonym czasie.

Listopad
Temat: Nauka oszczędzania przez zabawę.

Dzieci z klasy 3 uczestniczyły w warsztatach, w ramach których dowiedziały się, jak ważne jest racjonalne gospodarowanie pieniędzmi. Najlepszą formą edukacji dla uczniów klas młodszych jest nauka przez zabawę, w związku z tym opiekunowie SKO przygotowali dla nich grę edukacyjną. Celem gry było dotarcie do mety z jak największą kwotą pieniędzy. Wygrała osoba, która zaoszczędziła najwięcej poprzez prawidłowe dokonywanie wyborów.

Grudzień
Temat: Wycieczka do banku PKO

W dniu 5 grudnia 2019 r. uczniowie klasy pierwszej i trzeciej pojechali na wycieczkę do Banku PKO BP w Radomiu. Celem wycieczki była popularyzacja idei oszczędzania wśród uczniów i poznanie funkcjonowania banku. W tajniki bankowości wprowadził uczniów pan Tomasz Górski - opiekun naszej placówki w banku PKO BP. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca w banku, mogły zwiedzić pokój kierownika banku oraz wcielić się w jego rolę. Uczniowie poznali również formy płatności oraz znaczenie konta bankowego i karty bankomatowej. Była to okazja, aby zobaczyć działanie i funkcjonowanie banku w praktyce. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania z pracownikami banku, utwierdzili się w przekonaniu, że warto oszczędzać i racjonalnie dysponować pieniędzmi. Otrzymali upominki i wrócili zadowoleni z niecodziennego spotkania.

Styczeń
Temat: Ekonomia. To, o czym dorośli nie mówią

W styczniu nauczyciele przekazali uczniom wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć związanych z gospodarką, budżetem państwa, budżetem domowym, emeryturą oraz podatkami. Nie zabrakło odpowiedzi na najważniejsze pytanie: "Skąd wzięły się pieniądze?". W celu urozmaicenia formy przekazania wiedzy uczniom, nauczyciele posłużyli się funkcjonującą w naszej szkole platformą www.szkolneblogi.pl, na której regularnie umieszczali informacje dotyczące wyżej wymienionych zagadnień. Taki sposób przekazania informacji okazał się dla uczniów o wile bardziej atrakcyjny niż zwyczajna lekcja. Informacje zawarte na platformie będą niezbędne w czasie konkursu ekonomicznego, który zostanie zorganizowany w naszej szkole w marcu.

Linki do widomości zamieszczonych na stronie szkolneblogi.pl:
Skąd się wzięły pieniądze?
Gospodarka
Podatki
Emerytura
Budżet domowy
Budżet pańśtwa
Bank

Luty
Temat: Ekonomia dla każdego

W lutym w ramach warsztatów "Nowoczesna edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży" uczniowie klasy 6 obejrzeli film pt. Edukacja ekonomiczna w Polsce. Po wyświetleniu filmu uczestnicy warsztatów omówili problematykę poruszaną w czasie seansu. Rozmowy dotyczyły m.in. zasad funkcjonowania gospodarki, terminów popyt oraz podaż, konkurencji, a także rynku pracy. Młodzież zastanowiła się również na potrzebą szerzenia edukacji ekonomicznej wśród uczniów szkół podstawowych. Wszyscy uznali, iż jest to cenna wiedza, którą powinno się kształtować od najmłodszych lat.

Marzec
Temat: Popularyzacja wiedzy związanej z oszczędzaniem

W marcu uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali szkolną "Loterię fantową". Wspólnymi siłami zgromadziliśmy fanty, które miały zostać sprzedane w formie loterii dla dzieci z klas 0-3. Działanie to miało na celu: kształtowanie umiejętności współpracy, naukę przedsiębiorczości oraz zebranie środków finansowych. Za pozyskaną kwotę zakupilibyśmy pomoce dydaktyczne dla uczniów naszej szkoły. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa loteria musiała zostać przełożona na przyszły rok szkolny.

Kwiecień
Temat: Szkolny Konkurs Wiedzy o Bankowości

Pierwszy raz uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Bankowości online. Test został umieszczony na platformie Szkolne blogi. Zamieszczane przez uczniów odpowiedzi były widoczne dla wszystkich, w związku z tym jury w trakcie oceny brało pod uwagę nie tylko poprawność odpowiedzi, ale również kolejność nadesłanych wiadomości. Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień omawianych na wcześniejszych zajęciach.

Maj
Temat: Zabawa z kodami QR

W ramach podsumowania innowacji opiekunowie stworzyli zabawę, której głównym celem było usystematyzowanie wiedzy przekazanej uczniom w roku szkolnym 2019/2020. Na platformie Szkolne blogi zostały zamieszczone podstawowe informacje dotyczące tematyki ekonomii, przedsiębiorczości oraz bankowości. Aby uatrakcyjnić zabawę nauczyciele zaszyfrowali wiadomości przy użyciu kodów QR. Każdy uczeń, który chciał uczestniczyć w zabawie musiał odszyfrować kody i na podstawie wiadomości w nich zamieszczonych udzielić odpowiedzi na pytania.


PLASTYKOTERAPIA - SWOBODNA TWÓRCZOŚĆ

Autor: Małgorzata Kierzkowska

Każdy z nas odczuwa potrzebę tworzenia, aby móc wyrazić swoje emocje. Sztuka jest zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych, jak również smutnych.
Wszystkie działania mające na celu poddanie uczniów zajęciom twórczym (kreatywnym) wyrabiają w nich pożądane cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie i rozwijanie uzdolnień, mających urzeczywistnić ich zamierzenia i pragnienia. Zajęcia kreatywne, tak zwana rewalidacja twórcza czy terapia sztuką, mogą przyczynić się do ekspansji, rozwoju i dojrzałości. Tym samym mogą stanowić siłę uzdrawiającą, bowiem jednostka ludzka starająca się jak najlepiej wyrazić siebie, kształtuje nowe jakościowo stosunki z otoczeniem.
Plastyka jako jedna z najczęstszych form wykorzystywanych w arteterapii wspomaga cały proces terapeutyczny. Terapia za pomocą sztuk plastycznych wyrabia w procesie rewalidacji dziecka coraz bardziej pozytywny jego stosunek do świata, ludzi i samego siebie poprzez intensyfikację przeżyć, odsłanianie nieznanych obszarów rzeczywistości oraz dużą motywację do ekspresji i działań. W wyniku tych procesów następuje rozwój osobowości jednostki i jego samorealizacja. Wspiera ona proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie ze swoimi emocjami. Rozwija w każdym człowieku energię. Pozwala odczuwać relaks i przyjemność z wykonanej pracy.

CZYM JEST PLASTYKOTERAPIA?

Plastykoterapia to terapia za pomocą sztuki, wykorzystująca techniki plastyczne oraz kolory. Pomaga ona uczestnikom w odkrywaniu swoich uzdolnień oraz rozwija zainteresowania i predyspozycje. Wspomaga proces terapeutyczny, jak również rozwój osobisty. W jej ramach wykorzystywane są najróżniejsze techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika komputerowa, collage oraz techniki łączone.
Wychowanie przez sztukę pozwala poznawać świat wszystkimi zmysłami - dotykiem, słuchem, wzrokiem, węchem. Dzięki indywidualnemu zaangażowaniu uczestników rozumianemu jako indywidualne doświadczenia jednostki, autoekspresja oraz przekazywanie wiadomości o bogactwie świata ludzkich przeżyć, zajęcia artystyczne mogą uczestniczyć w budowaniu indywidualnego systemu wartości i postaw.
Działania plastyczne stwarzają uczestnikom szerokie pole do realizacji ich możliwości, a czasem do sięgania poza nie. Pobudzają do słownego wyrażania swoich odczuć, a tym samym rozładowują napięcia emocjonalne. Twórczość plastyczna jest więc swoistą terapią, wyrazem drzemiących w człowieku pokładów energii. Jako terapia uspakaja, daje poczucie odprężenia zaspokajając jednocześnie potrzebę działania.
Sztuka, oprócz funkcji terapeutycznych ma pomagać w rozwijaniu spostrzegawczości, wyobraźni, myślenia. Ma doskonalić koncentrację uwagi na zadaniu, ćwiczyć pamięć i rozwijać postawy poszukujące.
Uczestnicy zajęć poprzez sztukę odzwierciedlają swoje lęki, obawy i skryte emocje, co pomaga im zmniejszyć napięcie i niepokój. Interpretacja własnego dzieła ułatwia poznawanie samego siebie, a uznanie ze strony otoczenia zwiększa w twórcach poczucie własnej wartości i mobilizuje do dalszego działania. Czują się docenieni i wyjątkowi. W procesie powstawania dzieła nie jest istotny poziom i technika, tylko pasja z jaką jest tworzone. Każda praca jest wyjątkowa i piękna.

CHARAKTERYSTYKA ADRESATÓW INNOWACJI

Uczestnikami zajęć innowacyjnych "Plastykoterapia - swobodne tworzenie" są uczniowie pełnosprawni jak również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klasy Iai.

CEL GŁÓWNY

Działanie poprzez sztukę ma pomóc wyzwolić w uczestnikach zajęć ich ambicje i chęć współpracy, umożliwić otwarcie się na bodźce zewnętrzne, wyeliminować negatywne emocje oraz zaspokoić potrzeby bezpieczeństwa i dobrej samooceny.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • doskonalenie sprawności manualnej
 • zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • rozwijanie sfery sensorycznej
 • uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób akceptowany społecznie
 • podnoszenie poziomu własnej akceptacji
 • umożliwienie wypowiadania się poprzez wytwory plastyczne
 • rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • uczenie się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywały się w I i II semestrze 2017/2018 raz w tygodniu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w II grupach. Zasadą zajęć było nadanie większego znaczenia doznaniom uczestników podczas procesu tworzenia, niż ich wytworom. W terapii były wykorzystywane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań np.: woda, farby, karton, masa solna, plastelina itp. Aby osiągnąć założone efekty, zajęcia były prowadzone w sposób ciągły i systematyczny.

TEMATYKA ZAJĘĆ

  Tematyka zajęć opiera się na działaniach w następujących zakresach:
 • Różnorodność świata barw (barwy podstawowe, pochodne, zimne, ciepłe, czyste, złamane) - mandale
 • Finger painting - malowanie palcami
 • Prace z papieru - kartki okolicznościowe, dekoracje, wycinanki
 • Prace z masy solnej - wazoniki, ozdoby świąteczne, dekoracje
 • Prace z surowców ekologicznych
 • Origami (sztuka składania papieru) - proste formy konstrukcyjne
 • Collage (łączenie różnych materiałów na płaszczyźnie)

Tematyka zajęć jest powiązana z porami roku (ich dominującymi barwami, charakterystycznymi zjawiskami przyrodniczymi), a także z kalendarzem świąt (państwowych i kościelnych).

Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć. Uczniowie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w różnych konkursach plastycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Były to następujące konkursy plastyczne:

  "Mazowsze moja mała ojczyzna" - Muzeum Niepodległości w Warszawie:
 • Wiktoria Pyszczak - udział
  Powiatowy Konkurs "Palma, pisanka, karta ze świąt":
 • Natalia Król - udział
  Szkolny Konkurs "Twoje dane - twoja sprawa":
 • Zuzanna Sałek - I miejsce
 • Wiktoria Pyszczak - II miejsce
  Szkolny Konkurs "Wiosenna pocztówka z motywem SKO":
 • Oksana Miernik - I miejsce
 • Zuzanna Sałek - III miejsce
  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Wiosna radosna":
 • Wiktoria Pyszczak - I miejsce
 • Natalia Król - II miejsce
 • Maciej Pawlak - III miejsce i wyróżnienia dla 4 osób
  Szkolny Konkurs Plastyczny: "Kolorowa jesień":
 • Julia Safin - I miejsce
 • Filip Ziółkowski - III miejsce
 • Nikodem Krześniak - III miejsce
  Miejski Konkurs Plastyczny: "Barwy jesieni":
 • Lena Borucińska - wyróżnienie
  Szkolny Konkurs: "Warto oszczędzać":
 • Julia Safin - II miejsce
 • Zuzanna Sałek - wyróżnienie
  Ogólnopolski Konkurs "Mój ulubiony mieszkaniec lasu" - etap I szkolny
 • Natalia Król - III miejsce
 • Zuzanna Sałek - wyróżnienie
  Szkolny konkurs "Kącik mola książkowego"
 • praca zbiorowa - I miejsce
  Powiatowy konkurs "Karta ze Świąt i zabawka choinkowa"
 • udział

W ramach Programu Innowacji Pedagogicznej 15 grudnia odbyły się zajęcia otwarte "Świąteczne pierniki". Celem zajęć było:

 • poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych - ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia,
 • wspólne dekorowanie wraz z rodzicami przygotowanych wcześniej przez dzieci pierników z masy solnej,
 • rozbudzanie, budowanie więzi między dzieckiem a rodzicem w czasie wspólnych zajęć,
 • pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej w czasie dekorowania pierników.

Zajęcia rozpoczęły się od wspólnej pogadanki na temat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia - tradycji i zwyczajów związanych z tymi świętami. Następnie dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych Klanzy - "Pieczemy pierniki". Po pląsach dzieci przystąpiły wspólnie z rodzicami do dekoracji pierników. Podsumowaniem zajęć, były wspólne tańce, śpiewy przy muzyce i zagadki związane ze świętami Bożego Narodzenia. Pięknie udekorowane pierniki ozdobiły choinkę umieszczoną na tablicy na parterze.

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji (ankieta, obserwacja, rozmowy z dziećmi i rodzicami, wytwory prac uczniów, aktywność, frekwencja) można wnioskować, że założenia i cele innowacji zostały zrealizowane:

 • Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach "Plastykoterapia - swobodna twórczość".
 • Zajęcia odbywają się w serdecznej atmosferze, co ma wpływ na integrację rówieśniczą i współpracę w grupie.
 • Na bieżąco odbywają się wystawy prac uczniów.
 • Uczestnicy poznali różne techniki plastyczne, są nagradzani na różnych szczeblach w konkursach pastycznych.
 • Uczniowie chętnie spędzają czas wolny w sposób twórczy.

PODSUMOWANIE

Dzieci uczestniczące w zajęciach "Plastykoterapia - swobodna twórczość" - miały okazję rozwijania zdolności plastycznych poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego współdziałania w procesie tworzenia. Ważnym celem zajęć było kształtowanie odpowiednich umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie osobowości i motywacji do działań twórczych, pełnienie funkcji wspierającej i terapeutycznej.

  Każde dziecko w czasie tych spotkań miało możliwość:
 • organizowania własnego warsztatu pracy,
 • wyrażania siebie poprzez swoje prace,
 • zaznajomienia się z różnorodnymi technikami i przyborami,
 • zdobywania nowych doświadczeń poprzez odkrycia i eksperymenty.

Realizacja programu w ramach aktywności plastycznej przyczyniła się do ogólnego rozwoju dziecka oraz wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoliła na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także przeżywania przez niego radości i szczęścia. Umożliwiła aktywne poznanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.


PRZYRODNICZO-SPORTOWE ROZGRYWKI KALENDARZOWE

Autorki: Anna Rudny, Tamara Strzałkowska

W dzisiejszych czasach ważne jest, aby uczeń oprócz wiedzy posiadał również kompetencje kluczowe. Są one ważne dla jego rozwoju osobistego, włączają w życie społeczne i aktywizują go. Innowacja "Kalendarzowe rozgrywki przyrodnicze" wychodzi temu naprzeciw. Propaguje ona uczenie się poprzez wspólne działanie na zasadzie projektu edukacyjnego i rywalizację. Podczas jej realizacji uczniowie rozwijać będą umiejętność gromadzenia, selekcjonowania, praktycznego wykorzystania informacji. Motywem przewodnim innowacji jest kalendarz i zmiany przyrodnicze w ciągu roku. Dzięki temu zwrócona zostanie uwaga uczniów na problemy środowiska i zwiększona świadomość ekologiczna uczniów.

OPIS ZASAD INNOWACJI

Innowacja przeznaczona dla klas IV-VI. Oparta jest ona na współzawodnictwie klasowym. Uczniowie będą rywalizować i zdobywać punkty dla klasy w następujący sposób:

 1. Każda klasa będzie miała za zadanie przygotować gazetkę ścienną na temat wylosowanego miesiąca (październik-maj). Forma, dobór i materiały będą zależeć od pomysłów uczniów danej klasy. Treści, które powinny znaleźć się w pracy to:
  • nawiązanie do pory roku np. zjawiska przyrodnicze zachodzące w danym okresie,
  • przysłowia o danym miesiącu,
  • wydarzenia przyrodnicze związane z kalendarzem przyrodniczym w danym miesiącu np. Dzień Ziemi, Dzień wody, Dzień bez samochodu itp.,
  • nawiązanie do literatury np. wiersze,
  • źródła informacji przedstawionych na gazetce.
  Przy ocenie gazetek będzie brana pod uwagę zgodność z tematyką, estetyka wykonania prac, wkład pracy, pomysłowość, obecność wymaganych elementów. Dodatkowo pod koniec roku wybrane zostaną trzy najładniejsze gazetki ścienne i przyznane zostaną za nie dodatkowe punkty.
 2. W ciągu roku odbędą się dwa turnieje klasowe o tematyce przyrodniczo-sportowej związane z porami roku, podczas których drużyny klasowe będą miały za zadanie zmierzyć się w różnorodnych konkurencjach sportowych i artystycznych tematycznie związanych z przyrodą i określoną porą roku, wykazać się znajomością tematyki przyrodniczej, przysłów ludowych. Konkurencje będą wymagały wykorzystania wiedzy zdobytej podczas lekcji przyrody, a także przedstawionej przez klasy na gazetkach ściennych. Zatem uczniowie powinni zapoznawać się z informacjami przedstawianymi przez inne klasy. Punkty zdobyte podczas turnieju wliczane będą do punktacji ogólnej.

Październik - klasa 6b

Listopad - klasa 6a

Grudzień - klasa 5b

Styczeń - klasa 5c

Luty - klasa 5a

Marzec - klasa 4b

Kwiecień - klasa 4a

Maj - klasa 4c


"Przyrodniczo-sportowe rozgrywki kalendarzowe: jesień - zima" - 8 lutego 2017 r.

8 lutego odbył się turniej szkolny: "Przyrodniczo-sportowe rozgrywki kalendarzowe: jesień - zima" dla klas 4-6. Klasy rywalizowały w różnorodnych konkurencjach. Były ciekawe dyscypliny sportowe: rzut śnieżką do celu, hokejowy slalom. Należało również wykazać się znajomością przysłów o jesieni i zimie, jak i wiedzą o tych porach roku. Każda klasa zaprezentowała okrzyk i "taniec śnieżynek" w rytmie walca. Najwięcej emocji wzbudziło ubieranie "żywej choinki". Wszyscy byli doskonale przygotowani.

 • I miejsce wywalczyły klasy : 4ai oraz 6b po 21 pkt.
 • II miejsce - klasa 4c 20 pkt.
 • III miejsce - klasa 5ai oraz 6a po 17,5 pkt.
 • IV miejsce - klasa 5bi oraz 5c po 16,5 pkt.
 • V miejsce - klasa 4bi 14,5 pkt.

Organizatorzy: pp. Anna Rudny, Tamara Strzałkowska

Galeria zdjęć


"Przyrodniczo-sportowe rozgrywki kalendarzowe: wiosna - lato" - 2 czerwca 2017 r.

2 czerwca odbył się turniej szkolny: "Przyrodniczo-sportowe rozgrywki kalendarzowe: wiosna-lato" dla klas 4-6. Klasy rywalizowały w różnorodnych konkurencjach. Były ciekawe dyscypliny sportowe: żabie skoki, bieg z gazetą "Szczęśliwa 13". Należało również wykazać się znajomością przysłów o wiośnie i lecie, jak i wiedzą o tych porach roku. Każda klasa zaprezentowała okrzyk nawiązujący do wakacji. Najwięcej emocji wzbudziło ubieranie plażowicza. Wszyscy byli doskonale przygotowani.

 • I miejsce klasa : 6a - 23 pkt
 • II miejsce - klasa 4a i 4b - 21pkt
 • III miejsce - klasa 5c - 19 pkt
 • IV miejsce - klasa 6b - 18 pkt
 • V miejsce - klasa 5b - 16,5 pkt
 • VI miejsce - klasa 4c -16 pkt
 • VII miejsca klasa 5a - 14 pkt

Organizatorzy: pp. Anna Rudny, Tamara Strzałkowska

Galeria zdjęć


MATEMATYKA I INFORMATYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Autorki: Ewelina Kiliańska, Adelajda Sobol

Ostatnie dwudziestolecie, to czas, w którym nastąpił wielki rozwój technologiczny i czy nam się to podoba, czy nie jestemy częścią cyfrowego świata. Mamy styczność z nowoczesnymi technologiami w życiu codziennym w naszych domach, szkołach oraz różnych instytucjach. Cyfryzacja oraz nowoczesne technologie nie mogłyby istnieć bez matematyki oraz języka angielskiego. Matematyka to nic innego jak zakodowany język informatyczny, natomiast język angielski jest jednym z podstawowych używanych przez programistów. To dzisiejsze "esperanto", bez znajomości którego nie można się obejść. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów została stworzona innowacja "Matematyka i informatyka w języku angielskim".

OPIS ZASAD INNOWACJI

Innowacja skierowana jest do uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV w roku szkolnym 2016/2017. Ma ona celu wprowadzenie dwujęzyczności podczas nauki matematyki i informatyki. Uczniowie będą poznawać słownictwo specjalistyczne, pracować w grupach i wspólnie tworzyć projekty. Na informatyce będą wykorzystywać anglojęzyczne wersje programów komputerowych, aby móc odkrywać wiedzę w praktyce. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po godzinie lekcyjnej matematyki i informatyki w języku angielskim.

MATHEMATICS IN ENGLISH

Treści nauczania z matematyki omówione z uczniami w miesiącach październik oraz listopad na zajęciach z matematyki w języku angielskim:

  I. Liczby i działania matematyczne.
  Numbers and mathematical calculations.
 1. Nazwy liczb.
  Names of numbers.
 2. Działania na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.
  Mathematical calculations with numbers: addition, subtraction, multiplication, division.
 3. Kwadraty i sześciany liczb.
  Squares and cubes of numbers.
  Cele związane z nauczaniem matematyki:
 • popularyzowanie wiedzy matematycznej i jej zastosowanie;
 • rozbudzanie i pogłębianie uzdolnień i zainteresowań matematycznych;
 • kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki;
 • doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów;
 • rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;
  Cele związane z nauką matematyki w języku angielskim:
 • kształtowanie postaw współdziałania w grupie, wzajemnej pomocy w nauce;
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe;
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego;
 • ukazanie wszechobecnego wpływu języka angielskiego na inne dziedziny życia takie jak: matematyka;
 • zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż lekcje w szkole;
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i współzawodnictwa;
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych;
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego;
 • zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego (połączenie nauki z hobby = lepsze wyniki w nauce = poprawa jakości pracy szkoły);
 • zaakcentowanie samodzielności w uczeniu się języka obcego;

W grupie objętej innowacją uczniowie uczą się myśleć logicznie, abstrakcyjnie i niestandardowo, posiadają umiejętność szybkiego uczenia, zapamiętywania oraz chęci do zmagania się z zadaniami wykraczającymi poza zakres materiału. Dodatkowe godziny nie są kolejnymi tradycyjnymi lekcjami matematyki, ani języka angielskiego. Są to zajęcia, na których uczniowie uczą się fachowego słownictwa, które będą mogli wykorzystać w późniejszej nauce oraz w życiu codziennym. Korelacje przedmiotów to jeden z elementów na wszechstronność w zdobywaniu wiedzy i poznawania świata. Założenia innowacji są realizowane w oparciu o materiały przygotowane przez nauczyciela.

Ewelina Kiliańska

INFORMATYKA PO ANGIELSKU

Informatyka po angielsku. Lubię to!
Chociaż zajęcia odbywają się rano, to chętnie wstajemy i idziemy do szkoły. Z pomocą pani wykonaliśmy plakat o zasadach zachowania i pracy w sali komputerowej, oczywiście w języku angielskim. Poznaliśmy nazwy elementów, z których składa się zestaw komputerowy oraz ich funkcje. Nauczyliśmy się zakładać konto poczty elektronicznej, wysyłać i odbierać wiadomości na anglojęzycznym portalu. Poznaliśmy mnóstwo słów, dzięki którym będzie nam łatwiej poruszać się w świecie komputerowym. Już nie możemy doczekać się kolejnych zajęć.

 


Wywiad z paniami Eweliną Kiliańską i Adelajdą Sobol

Przez cały rok szkolny 2016/2017 uczęszczałam na zajęcia matematyki i informatyki prowadzone w języku angielskim. Zostałam poproszona o zebranie spostrzeżeń nauczycieli prowadzących zajęcia i uczestników zajęć. Oto one.

Reporter: Co Panią skłoniło do prowadzenia zajęć w języku angielskim??
Pani Ewelina Kiliańska: Praca z uczniem zdolnym to jeden z trudniejszych, ale ważniejszych elementów pracy nauczyciela i szkoły. Jest wyzwaniem, które warto i powinno się podejmować możliwie wcześnie. Od lat pracuje z młodzieżą uzdolnioną matematycznie i językowo, a wprowadzenie zajęć tego typu daje możliwość pracy z grupą uczniów uzdolnionych oraz kontynuowania ich pasji. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych i językowych. Polega na wprowadzeniu umiejętności posługiwania się słownictwem matematycznym w języku angielskim, a to uważam jest bardzo przydatne w późniejszej edukacji oraz życiu codziennym.
Pani Adelajda Sobol: Chciałam pokazać Wam, że w dzisiejszych czasach swobodne poruszanie się w świecie komputerowym oraz znajomość języka angielskiego są niezbędne. Te umiejętności przydadzą się Wam nie tylko w życiu szkolnym, ale także na co dzień.

R: Jakiego efektu Pani oczekiwała?

E.K: W wyniku przeprowadzenia w naszej szkole tych zajęć, zaplanowałam uzyskanie następujących efektów:

  Dla szkoły:
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • podniesienie wyników nauczania w zakresie matematyki i języka angielskiego;
 • podniesienie jakości pracy szkoły.
  Dla uczniów:
 • lepsze przygotowanie do egzaminów i diagnoz;
 • lepsze przygotowanie do dalszej nauki;
 • rozwój językowy;
 • uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych;
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;
 • zwiększenie motywacji do udziału w różnych konkursach;
 • zwiększenie szans na osiągnięcie wysokich wyników.

A.S: Najważniejsze było dla mnie zaszczepienie w Was ciekawości i pobudzeniu do własnej aktywności w poruszaniu się w sieci nie tylko w języku polskim.

R: Czy jest Pani zadowolona z efektów naszej pracy?
E.K: Myślę, że zaplanowane (wyżej wymienione) efekty zostały zrealizowane, z czego jestem bardzo zadowolona.
A.S: Cieszę się, że są uczniowie, którym chce się rano wstać i przyjść na nieobowiązkowe zajęcia. Jestem zadowolona z Waszej pracy zaangażowanie na zajęciach.

R: Z czego jest Pani najbardziej dumna w pracy nauczyciela?
E.K: Z sukcesów swoich uczniów w konkursach oraz z bardzo dobrych wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.

R: Czy coś się Pani nie podoba, a jeśli tak to co?
E.K: Martwi mnie, że tak nieliczna grupa uczniów chce uczęszczać na takie zajęcia, które mogą dać im tyle dobrego. Rozwijać ich zainteresowania oraz ułatwić dalszą edukację.
A.S: Żałuję tylko, że nasza pracownia informatyczna nie jest trochę lepiej wyposażona.

R: Czy będzie Pani prowadzić zajęcia w przyszłym roku?
E.K: Jeśli będą chętni, to oczywiście planuję kontynuować prowadzenie tych zajęć.

R: W jaki sposób zachęciłaby Pani uczniów, którzy jeszcze się wahają, czy zapisać się na zajęcia?
E.K: Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie czy warto? Ja uważam, że tak, bo to jest łatwiejszy start w przyszłość. Obeznanie się z fachowym słownictwem z matematyki w języku angielskim może przynieść bardzo dużo korzyści i ułatwić dalszą edukację. Zajęcia odbywają się na zasadzie poznawania nowych zagadnień poprzez tłumaczenie, zabawę, a nie w postaci wykładu i sprawdzania zdobytej wiedzy przez pisanie sprawdzianów. Serdecznie zapraszam ?

Kilka pytań zadałam też uczestnikom zajęć. Oto ich wypowiedzi:
R: Co najbardziej podobało Ci się w zajęciach?
Michał Mierzyński kl 4a: Najbardziej podobało mi się poznawanie nowych słówek, ponieważ lubiłem porównywać je do polskich słów.
R: Czy poleciłabyś te zajęcia swoim kolegom i koleżankom?
Natalia Jamrozy kl 4a: Tak, oczywiście, ponieważ można poszerzać swój zasób słów i utrwalać informacje zdobyte na matematyce.

Na pytanie, czy wiedza zdobyta na zajęciach przyda Ci się w przyszłości? Jako jedna z uczestniczek odpowiem twierdząco. Of course, I'm convinced of that.

Amelia Brodnicka kl. 4a